Kemik Dansitometresi (Hastane Anlaşmalı)

___________________________

Kemik dansitometrisi kemik yoğunluğunu ölçmek için kullanılan önemli bir teşhis aracıdır. Ölçümler çok hassas olup %1 kadar küçük kemik kayıplarını bile saptayabilir. Kemik erimesinin teşhis edilmesinde ve derecesinin belirlenmesinde yardımcıdır. Tedaviyi yönlendirir. Ucuz ve basit bir yöntemdir.

Aşağıdaki durumlardan biri söz konusuysa kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmanızı özellikle öneririz:

Menopoz sonrası evredeyseniz ve hormon (östrojen) kullanmıyorsanız,
Sigara içiyorsanız ya da kalça kırığı gibi kişisel ya da ailesel bir öykünüz varsa,
Kemik kaybı ile birlikte seyreden hastalıkları olan bir erkekseniz,
Tip 1 (jüvenil ya da insülin bağımlı) şeker hastaları, ya da osteoporoz aile öyküsü olanlar,
İdrar incelemelerinde aşırı kollajen artışları gösteren ve yüksek dozda kemik içeriği değişimine uğrayanlar,
Hafif bir travmadan sonra kırık gelişenler,
Omurgalarında kırık olan ya da osteoporozun diğer bulgularını taşıyanlar.

OSTEOPOROZ NEDİR?
Osteoporoz kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunun mikroskobik yapısında bozulma sonucunda kemikte kırılma riskinin artmasına yol açan bir iskelet hastalığıdır. Her kez de olan kalsiyum kaybı bu hastalığa neden olur. .Kaybedilen kemik geri kazanılamaz. Ancak erken teşhis yapılırsa olduğu yerde durdurulabilir. Menopoz sebebi ile kadınlarda mutlaka olur ancak çeşitli sebeplerle gençlerde ve erkeklerde görülebilir.

KEMİK DANSİTOMETRİSİ NASIL YAPILIR?
Bu konuda eğitimli ve deneyimli bir teknisyen sizi kemik dansitometri cihazının masası üzerine yatırır. Cihazın bilgisayar ekranını kullanarak çekimi başlatır. Cihazın tarayıcısı siz hareketsiz halde beklerken üzerinizde hareket ederek gerekli ölçümleri yapar. İnceleme hiçbir şekilde acı ya ada rahatsızlık hissi vermez. 5-15 dakika gibi kısa bir sürede biter.

HAZIRLIK GEREKTİRİR Mİ?
Hayır. Herhangi bir hazırlık gerektirmez. Arzu edilen zamanda yapılabilir.Kemik dansitometrisinde çok düşük miktarlarda X ışınları kullanılmaktadır. Bu nedenle insan sağlığına herhangi bir zararı söz konusu değildir. Eğer hamile iseniz ya da hamile olma olasılığınız varsa doktorunuza ya da ilgili teknisyene lütfen bildiriniz.

SONUÇLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
T skoru’na dikkat ediniz. -1’in üzerindeki değerler normaldir. -1 ila -2.5 arasındaki değerler osteopeni (Hafif kemik erimesi) ve -2.5’in altındaki değerler ise osteoporozdur. (Bariz kemik erimesi)

NE ZAMAN YAPILMALIDIR?
40 yaş ve üzeri kadınlar kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmalıdır. Menopoz dönemi sonrasında kemik yoğunluğunun takibi için menopoz dönemi öncesinde bir defa kemik dansitometrisi yapılmış olmalıdır.