Kemik Dansitometresi (Hastane Anlaşmalı)

Mamografi

Endoskopi

Tomografi (Hastane Anlaşmalı)

MR (Hastane Anlaşmalı)

Radyoloji Tetkikleri

Laboratuvar Tetkikleri

Kozmetoloji

Manuel Terapi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Radyoloji Tetkikleri

________________________

Tıp Merkezimiz radyoloji bölümünde her türlü direkt röntgen çekimi, Ultrasonografi ve Renkli Doppler ve Mammografi tetkikleri yapılabilmektedir.
MR ve BT gibi tetkikler ise en yakın anlaşmalı görüntüleme merkezinde uygun şartlarda yaptırılmaktadır.

Radyoloji servisimizde yapılabilen işlemler aşağıdadır.

A-Direkt Grafiler

 • El-bilek grafisi (tek film)
 • Kemik survey
 • Mammografi (tek meme)
 • Mandibula (tek yön)
 • Schuller grafisi (mukayeseli)
 • Sella spot grafisi
 • Sinüs (Waters) grafisi (tek yön)
 • Stenvers grafisi (mukayeseli)
 • Temporamandibular eklem
 • Uzun kemikler (tek film) (tek yön)
 • Akciğer grafileri
 • Bacak uzunluk grafileri
 • Düz karın grafisi
 • Eklem grafileri
 • Kafa grafileri
 • Kalp telekardiogramlar
 • Pelvis grafileri
 • Vertebra grafileri
 • L5-S1 spot grafisi

B- Ultrasonografik tetkikler

Boyun US
Renal US, dinamik
Eklem US ( tek taraf)
Endoskopik US
Follikülometri (transabdominal follikülometri )
Follikülometri (transvajinal follikülometri )
Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için)
Hepatobilier US
IVUS (intravasküler ultrasonografi)
İntroperatif US
Kalça eklemi US ( tek taraf )
Meme US (bilateral)
Obstetrik US
Orbita US (bilateral ) (A veya B mod)
Parotis bezi US
Renal US
Skrotal US
Submandibuler bez US
Tiroid US
Toraks US
Transfontanel US
Transrektal US
Transvajinal US
Suprapubik pelvik US
Abdomen US,
Üriner sistem US
Abdomen US,
Yüzeyel doku US