Ortopedi

___________________________

1) Açık kırıkların kapalı kırık haline getirilmesi
2) Amputasyonlar (küçük kemiklerde)
3) Artrodezler (Spinal artrodez hariç)
4) Artroskopik cerrahi girişimler (tüm eklemlerde diz ve omuzda yapılan girişimler dahil)
5) Artrotomiler (Tüm kemiklerde)
6) Çıkıkların açık redüksiyonu
7) Çıkıkların kapalı redüksiyonu
8) DKÇ ameliyatları
9) DKÇ kapalı redüksiyonu ve alçı değişimleri
10) Eklem sertliklerinde düzeltme ve manipülasyonlar
11) Eksternal fiksatör uygulama (Tüm kemiklerde)
12) Ekstremitelerden yabancı cisim çıkarılması (eklem içi olanlar dahil)
13) Gevşetme operasyonları
14) Habitüel lüksasayon ameliyatları ve plasti ameliyatları (tüm eklemlerde)
15) Hygroma eksizyonu
16) Kas ameliyatları (myotomiler)
17) Kemik biyopsileri
18) Kemik ve yumuşak dokulardaki ameliyatları
19) Kırıkların açık redüksiyonu ve osteosentez (Tüm kemiklerde)
20) Kırıkların kapalı redüksiyonu
21) Kırıklı çıkıkların kapalı redüksiyonu
22) Konjenital deformiteleri düzeltici girişimler
23) Osteomyelit ameliyatları
24) Osteosentez materyalin ve eksternal fiksatörlerin çıkarılması (Tüm kemiklerde)
25) PEV alçıları
26) PEV ameliyatları
27) İmplant çıkarmalar
28) Psödoartroz tamiri (Tüm kemiklerde)
29) Sinir tamirleri, greftleri,
30) Sinoviektomiler
31) Sinovyal biyopsiler
32) Tendon transferleri, tamirleri, greftleri ve kas ameliyatları (tüm ekstremitelerde)
33) Tüm eklemlerde ligament ile bağ tamir ve rekonstrüksiyonları
34) Tüm el cerrahisi ameliyatları (mikrocerrahi dahil)
35) Uzatma ameliyatları (Tüm kemiklerde)
36) Yumuşak doku ve kemik biyopsileri