Radyoloji Tetkikleri

Tıp Merkezimiz radyoloji bölümünde her türlü direkt röntgen çekimi, Ultrasonografi ve Renkli Doppler ve Mammografi tetkikleri yapılabilmektedir.
MR ve BT gibi tetkikler ise en yakın anlaşmalı görüntüleme merkezinde uygun şartlarda yaptırılmaktadır.

Radyoloji servisimizde yapılabilen işlemler aşağıdadır.

A-Direkt Grafiler

El-bilek grafisi (tek film)
Kemik survey
Mammografi (tek meme)
Mandibula (tek yön)
Schuller grafisi (mukayeseli)
Sella spot grafisi
Sinüs (Waters) grafisi (tek yön)
Stenvers grafisi (mukayeseli)
Temporamandibular eklem
Uzun kemikler (tek film) (tek yön)
Akciğer grafileri
Bacak uzunluk grafileri
Düz karın grafisi
Eklem grafileri
Kafa grafileri
Kalp telekardiogramlar
Pelvis grafileri
Vertebra grafileri
L5-S1 spot grafisi

B- Ultrasonografik tetkikler

Boyun US
Renal US, dinamik
Eklem US ( tek taraf)
Endoskopik US
Follikülometri (transabdominal follikülometri )
Follikülometri (transvajinal follikülometri )
Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için)
Hepatobilier US
IVUS (intravasküler ultrasonografi)
İntroperatif US
Kalça eklemi US ( tek taraf )
Meme US (bilateral)
Obstetrik US
Orbita US (bilateral ) (A veya B mod)
Parotis bezi US
Renal US
Skrotal US
Submandibuler bez US
Tiroid US
Toraks US
Transfontanel US
Transrektal US
Transvajinal US
Suprapubik pelvik US
Abdomen US,
Üriner sistem US
Abdomen US,
Yüzeyel doku US

© Copyright 2019. Tüm hakları saklıdır. Ortadoğu ASG Tıp Merkezi